Är Life Coaching något för dig?

10.08.2022

Testa quizzet nedan

Vad har de bästa framgångsrika cheferna, positiva studerande ungdomarna, välmående medarbetarna och de fokuserade elitidrottarna gemensamt? 

De anlitar alla en coach för att hjälpa dem att leva sina drömmar och bli det bästa de kan vara.

Hur är det med dig?

Är du redo för en förändring? Det tar bara ett ögonblick att ta redan på hur redo du är att eva livet fullt ut och vara den bästa du kan vara.

Betygsätt  vart och ett av påståendena på en skala 1-10.

1          2          3          4          5          6          7           8          9          10

Instämmer inte        -     Håller delvis med      -       Instämmer

* Jag är redo att skapa mer balans i mitt liv

* Jag är redo att bli bättre på att sätta gränser

* Jag är redo att förbättra mina personliga och/eller arbetsrelationer

* Jag är redo att byta jobb eller karriär

* Jag är redo att ändra livsstil

* Jag är redo att skapa planer och vidta åtgärder för att nå mina mål

* Jag är redo att bli bättre på att fatta svåra beslut

* Jag är redo att hitta och leva mitt livs syfte

* Jag är redo att skapa en förändring och bli tydligare för mig själv och för min omgivning

* Jag är redo att komma igång med träningen

* Jag är redo att börja leva mer hälsosamt

* Jag är redo att kunna dra nytta av någon som hjälper och stöttar mig att hålla mig på rätt spår

Addera ihop dina poäng

Tolka dina poäng

Under 30 poäng Life Coaching är inget för dig just nu.

Mellan 31 - 60 Life Coaching kan hjälpa dig att se på ditt liv ur en annan synvinkel och hjälpa dig att utveckla en plan för att förändra vad det är som du skulle vilja förändra. Bestämmer du dig för att arbeta med en livscoach nu, stanna upp - fundera över om du är redo att göra förändring, vill avsätta tid och förbinda dig och vidta de åtgärder som är till din fördel, annars kommer det troligtvis inte bli de önskade varaktiga förbättringarna.

Över 61 poäng

Grattis! Du är redo för en Livs Coach! Du är villig att göra en resa för att skapa det liv du önskar och förtjänar.

Kontakta mig för en timmes GRATIS introduktions session för att ta reda på vad coaching kan göra för dig. Ett enkelt klick kan förändra ditt liv för alltid. Vi hörs!

info@gshlifebalancecoach.com