Gruppcoaching

10.09.2022

En ny erfarenhet och väldigt inspirerande och givande att tillsammans med en grupp på fem personer ta steget framåt. Man behöver ta hänsyn till olika aspekter. Vi kom fram till att förstå orsakerna till konflikten som uppstått. Att ta hänsyn til och vara medveten om varje individ i gruppen. Låta alla få möjligheten att prata. Att ställa frågor och vara lyhörd om deras känslor och upplevelser. Att analysera dynamiken inom gruppen. Vilka relationer och mönster bidrar till konflikten? Hur påverkar den övergripande gruppdynamiken? Det här är ett smakprov. En fantqastisk erfarenhet att skapa en strukturerd coachingprocess som gjorde det möjigt för mig att hjälpa gruppen att navigera genom konflikten och byga en hälsosam arbetsmiljö. Den här erfarenheten är jag oerhört tacksam för att ha med mig i mitt bagage.