Hälsa

11.08.2022

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt Världshälsoorganisationens definition från 1948, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.

När jag reste till Island kände jag friska fläktar, ett ruffigt klimat som ändrades flera gånger under dagen, det regande, solen kom fram, det haglade, det snöade, blåsten var hård. Vackra vattenfall, gnejsar, Blue Lagoon, värmekällor. Island har ett speciellt landskap med sina vulkaner, glacierer, hav.

Här känner man sig vild och levande!