My story

Om mig

- Jag har varit där-


I en fas i livet  glömde jag bort mig själv.                            Jag stannade inte upp och gav mig själv tid för reflektion över varför karriärstressen infann sig när jag var på fel plats.

Dessutom efter en längre tids tuffheter med separation, flytt från ett land, olyckor, operationer och utmattning blev jag sjuk.

Riktigt sjuk faktiskt!

Jag kämpade vidare, ville inte lyssna på kroppens varningssignaler trots brist på motivation, dåligt minne, trötthet från morgon till kväll, infektionskänslig, irritation, och illamående. var det vanlig vardag.


Nu vet jag bättre. Räddningen var när jag kom i kontakt med stresshantering och coaching. 

Man dör inte av stress man slutar bara att leva

Jag lägger numer min energi på att förverkliga allt sånt som ger mig mest tillbaka och som jag själv blir välmående av.

Det krävs ett stort mod att prata om sin sårbarhet.              Den vill jag dela med mig av till andra som befinner sig där  och i förebyggande syfte för att slippa långa sjukskrivningar, lång frånvaro från arbetsplatsen mm.


Min stora passion i livet är medmänniskors välmående och har därför ändrat karriärinriktning. Mina styrkor kommer nu till sin rätt. 

Jag driver mitt företag  Life Balance Coach.

Livet väntar inte på någon. Det är som John Lennon en gång sa:

"Livet är det som pågår medan vi är upptagna med att planera andra saker".

Vad önskar du göra? Hör av dig.

info@gshlifebalancecoach.com