Bok tips

11.07.2022

Det här är en bok om självsabotage. Varför vi gör det, när vi gör det och hur man slutar göra det - för gott. Samexisterande men motstridiga behov skapar självsaboterande beteenden. Det är därför vi motsätter oss försök att förändra, ofta tills de känns helt meningslösa. Men genom att utvinna avgörande insikt från våra mest skadliga vanor, bygga upp emotionell intelligens genom att bättre förstå våra hjärnor och kroppar, släppa tidigare erfarenheter på cellnivå och lära oss att agera som vårt högsta potentiella framtida jag, kan vi kliva ur vår egen väg och i vår potential. I århundraden har berget använts som en metafor för de stora utmaningar vi står inför, särskilt de som verkar omöjliga att övervinna. För att bestiga våra berg måste vi faktiskt göra det djupa interna arbetet med att gräva ut trauman, bygga motståndskraft och anpassa hur vi dyker upp för klättringen. I slutändan är det inte berget vi bemästrar, utan oss själva.

Intressant läsning!

Bok av Brianna Wiest