"Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva - att bidra till människors välmående och prestation bättre."

Vill du göra en förändring i livet?

— VAD ÄR COACHING? —

Coaching är utbrett över hela världen. Tidigare var det träningscoach, den traditionella atletiska coachen mer vanligt. Nu finns livscoach, executive coach, karriärcoach, finans coach, hälsocoach, ledarskapscoach.

Så vad är egentligen coaching? Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva - bidra till människors välmående och prestation bättre.

Jag fick själv nya insikter om mig själv när jag valde att förkovra mig inom coaching och vill så gärna dela med mig av mina erfarenheter, så även du kan stärka dig från grunden och leda dig själv framåt på ett positivt och energifyllt sätt.

Vad kan du få ut av coaching?

*Uppnå större självinsikt, självkänsla, motivation och initiativförmåga.  

*Medvetandegöra hinder, hitta nya möjligheter och vägar.   

*Stärka självledarskap och ledarskap.   

*Skapa en starkare självkänsla och bli tryggare i dig själv och dina beslut.   

*Hitta dina värderingar, drivkrafter och styrkor.  

* Öka din inre kapacitet och motivation.   

*Öka din självkännedom och förstå vad just du behöver.   

*Sluta prokrastinera och agera istället.        

*Skapa en hållbar livsstil som inte bara går ut på att överleva.       

*Se ditt liv ur ett vidare perspektiv och förstå medmänniskor bättre.   

*Stärka upp din intuition och följa den.

* Skapa mer balans i livet

* Att bli bättre på att sätta gränser

* Att förbättra personliga och/eller arbetsrelationer

* Att göra sig redo att byta jobb eller karriär

* Att göra sig redo att skapa en förändring och bli tydligare för sig själv och för min omgivning

Vem passar coaching för?

*Den som starkt vill göra en förändring men inte riktigt vet hur det ska gå till eller inte kommer igång.                                                                                                                                  *Den som känner att " det måste hända något".                                                                            *Den som vill  ändra vanor/ovanor och behöver hjälp, stöd och guidning.                                *Den som är mångsysslare och startar igång många saker och samtidigt önskar lära sig prioritera eller välja bort saker.                                                                                                        *Den som kommit till en fas i livet och känner sig vilsen.

Coaching är inte:

*Rådgivning. Den som coachas tar själv fram lösningar. 

*Terapi. Coaching handlar inte om det förflutna, utan om med nutid och framtid.

Hur går coaching till?

Coaching är målinriktat och tidsbegränsat till sex till tio samtal eller med obegränsat antal samtal under en period av tre-sex månader.

Vi gör resan tillsammans där vi tar reda på vad det är som du vill förändra eller utveckla.

Vi tittar även på din motivation och dina drivkrafter för att skapa förändringen. För att uppnå ditt stora mål identifierar vi de hinder och svårigheter som du kan se.

Därefter identifierar vi de vinster och fördelar som du kan skapa med förändringen samt att vi tar fram en plan för hur du ska nå dit.

Jag arbetar utifrån metoden ACT -Acceptance and Commitment training.                              Ett grundläggande mål med Acceptance and Commitment Therapy Training är att odla ett meningsfullt liv i linje med dina värderingar. Jag ställer kraftfulla frågor som ökar din självkännedom.

Mindfulness-färdigheter är också centralt viktiga i ACT för att hjälpa klienter att hantera svåra tankar och känslor och minska effekten av dessa upplevelser på deras liv.

Det är värdefullt att jobba med SMART:a mål. Skapa en smart plan för för dina mål. Det ser jag till att vi gör tillsammans.

Specifikt Mätbart Attraktivt Realistiskt Tidsbestämt

Berätta vad just du går igenom och vill ha stöd och guidning i. 

 

Få mer balans i livet.En-och-en coaching

Så här går det till:

Ett personligt möte,  walk & talk eller digitalt möte. 

Du bestämmer vad som passar dig.

Tillåt dig att utvecklas och utnyttja din fulla potential med mig.

Upplägg: 6-10 samtal under en 3-6 månaders period. 

Jag ger dig inga färdiga lösningar utan det är du själv som hittar svaren för att nå dina mål och förbättra din prestation. 

Du coachas i din utveckling genom unika övningar och verktyg. Verktygen kan du börja använda direkt. 


Virtuell coaching

Så här går det till:

Att inte träffas, men ses ändå - via videomöte

Det har blivit ett vanligt sätt att hålla möten på - ett sätt som dessutom möjliggör en större geografisk spridning och tidsmässig effektivitet. Att dessutom ha sin kamera påslagen under ett videomöte kan bidra mycket till att känna sig som en del av ett sammanhang. Det kan även möjliggöra för att ta del av varandras kroppsspråk och mimik, som annars hade gått miste över ett vanligt telefonsamtal eller ett videolöst möte. 


Gruppcoaching

Så här går det till:

Gruppcoaching

Vid gruppcoaching arbetar  jag som coach med att hjälpa en hel grupp (som en individ) att utvecklas mot ett gemensamt mål utifrån gruppens resurser. Precis som vid individuell coaching så ger jag inte några färdiga lösningar, utan det är gruppen själv som ska hitta svaren. Gruppen arbetar gemensamt för att överkomma gruppens hinder och nå målet med hjälp av gruppens resurser.

Det är naturligtvis gruppens mål och behov som styr coachingprocessen.

Jag ser fram emot att höras

— När det passar dig —