Blogg

Ta paus

16.08.2022

Ta pauser. Våga göra ingenting. Jag behöver tid för mig själv någon stund varje dag....minst....ibland längre.

Ohälsa

13.08.2022

Motsatsen till hälsa förstås! Ohälsa för vissa människor är sjukdom eller psykiskt illamående och för andra så dålig kondition att man blir flåsig när man går uppför en backe. Alla är dock överens om att när man mår bra och känner ett välmående i kroppen kan man kalla detta för hälsa.

Att ha en god hälsa innebär att må bra både fysiskt och psykiskt. En fysisk god hälsa innebär att kroppen mår bra. Om du äter bra mat, motionerar regelbundet, sover tillräckligt och undviker tobak, alkohol och narkotika så stärker du ditt immunförsvar och minskar risken för sjukdomar och besvär.

Hälsa

11.08.2022

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt Världshälsoorganisationens definition från 1948, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.

Vad har de bästa framgångsrika cheferna, positiva studerande ungdomarna, välmående medarbetarna och de fokuserade elitidrottarna gemensamt?

Smärta

09.08.2022

Smärta är vårt inbyggda larmsystem. Det gör oss medvetna om att något kan vara fel i vår kropp. Smärta är avgörande för vår överlevnad eftersom det får oss att göra något för att skydda vår kropp. Om du till exempel lägger handen för nära en varm spis känner du värmekänslan. Om du rör vid den varma ytan känner din kropp...

Jag vaknade tidig i morse och gav mig ut på hundpromenad ute i skogen. Det är fantastiskt att vandra ute i skogen, känna underlaget jag går på; den mjuka mossan, det hårda berget, kvistar, grenar, rötter och stubbar. Hundarna var ivriga de fick upp ett spår på något "godluktande". Kanske en räv passerat eller en hare. Vem vet?