Välmående medarbetare

12.10.2023

Hållbar arbetsmiljö. Stöd för snabbare återgång till arbetet efter sjukskrivning. Ökar känslan av inkludering och stärker resiliens vid motgångar