Effektivt och välmående företag

13.07.2023

Vi som coacher hjälper företag och medarbetare att bli effektiva och välmående. Coachande ledarskap och tillit. Emotiomnell intelligens. Fokus på styrkor. Självledarskap. Positivt fokus.

Vinster med oss coacher:

Ökad effektivitet, produktivitet coh arbetsglädje-ökad lönsamhet

Stärker samarbete och förbättrar beslutsförmåga

Bygger långsiktigt välmående och förebygger psykisk ohälsa och stress

Ökar känslan av inkludering och stärker resiliens vid motgångar

Bättre arbetsmiljö

Kontakta oss på:

Charlotta Moberg

charlotta@cmcoachmentor.se

Gisela Scott Henriksson

info@gshlifebalancecoach.com