Personlig utveckling

14.07.2022


Personlig utveckling

Vad är personlig utveckling?

Den här termen hänvisar till olika tekniker för att förbättra ens vanor, beteende, handlingar och reaktioner. 

Här är några exempel för att förtydliga vad som är personlig utveckling: 


*Att lära sig att kontrollera ilska 

*Att lära sig att övervinna prokrastinering                                                                         (Prokrastinering betyder att medvetet skjuta upp saker trots vetskapen om att det kommer leda till negativa konsekvenser. Att prokrastinera är något som alla ägnar sig åt mer eller mindre.)

*Att lära sig att övervinna lathet / lättja 

*Att lära sig att vara mer artig och omtänksam 

*Att bli en mer ansvarsfull person 

*Att lära sig nya saker och utveckla nya färdigheter 

*Ändra sitt tankesätt och bli mer positiv 


Framgångsrik personlig utveckling kräver motivation, viljan att förbättra och viljan att sträva efter att göra förändringar. 

Du behöver också vara villig att komma ur din komfortzon och ibland göra saker som är obekväma, men som är för ditt eget bästa. 

Ett öppet sinne och viljan att lära och växa är också viktigt. 

Personlig utveckling är en pågående process som börjar från tidig ålder, men som mestadels formas av föräldrar, lärare och omgivning. 

Men för att få ut det mesta av det måste du bli medveten om processen, veta vad den är och ta rätt steg för att växa och förbättra dig själv. 

Livet har ingen begränsningsPin.

 Ibland är problem och svårigheter de utlösare som väcker viljan att växa och leder till förändringar i ens liv.     

Vid andra tillfällen inspireras människor att ta steg mot personlig utveckling efter att ha läst en inspirerande bok, sett en film eller läst om människor som nått framgång. 

Detta leder ofta människor till nya vägar, till att göra förändringar i sina liv, utöka sina kunskaper och självmedvetenhet, förbättra sina färdigheter och utveckla nya. 

Source: Success Consciousness