Mina värderingar

01.08.2022

Mina värderingar

Värderingarna påverkar mina val, mina attityder och mitt beteende, ofta omedvetet.

Det är mina värderingar som motiverar mig, de är mina drivkrafter och en viktig del av min identitet.

Jag pratade med min son angående värderingar. Det är till stor hjälp att kunna göra exempelvis ett övervägt studieval. Därför är det viktigt att ta reda på vilka som är sina egna värderingar.

Vilka är dina värderingar? Lever du efter dina värderingar?

Kontakta Gisela din Life Balance Coach:

info@gshlifebalancecoach.com