Smarta citat

13.07.2022

"Mod är väldigt viktigt. Liksom en muskel stärks den genom användning". Ruth Gordon

"Din tid är begränsad, så slösa inte bort den på att leva någon annans liv. Bli inte instängd av dogmer - som är att leva med resultaten av andra människors tänkande. Låt inte bruset från andras åsikter överrösta dina egna inre röst. Och viktigast av allt, ha modet att följa ditt hjärta och din intuition". Steve Jobs

"Mod är vad som krävs för att stå upp och tala, mod är också vad som krävs för att sätta sig ner och lyssna". Winston Churchill

"Vi måste bygga vallar av mod för att hålla tillbaka floden av rädsla". Martin Luther King, Jr.

"Jag lärde mig att mod inte var frånvaron av rädsla, utan triumfen över den. Den modige mannen är inte den som inte känner sig rädd, utan han som övervinner den rädslan". Nelson Mandela 

"Courage starts with showing up and letting ourselves be seen"  by Brene Brown 

Läs mer på https://www.brainyquote.com/quotes/ruth_gordon_113594