Rotary

02.03.2023

Jag har blivit inbjuden som gäst till Rotary. Vad är Rotary? Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.