Smärta

09.08.2022

Vad är smärta? 

Smärta är vårt inbyggda larmsystem. Det gör oss medvetna om att något kan vara fel i vår kropp. Smärta är avgörande för vår överlevnad eftersom det får oss att göra något för att skydda vår kropp.                                                                                                                                                Om du till exempel lägger handen för nära en varm spis känner du värmekänslan.                          Om du rör vid den varma ytan känner din kropp smärta och drar sig instinktivt iväg. Smärtan och din kropps reaktion hindrar dig från att skada dig själv ytterligare. Vi har farodetektorer - kallade nociceptorer - spridda över större delen av vår kropp. Smärta utlöses vanligtvis när hjärnan tar emot meddelanden från dessa nociceptorer när de upptäcker något potentiellt skadligt. Detta meddelande skickas till hjärnan som en signal om att det kan finnas fara. Hjärnan utvärderar sedan detta meddelande och avgör om kroppen behöver skyddas genom att producera smärta. Detta är en normal reaktion som skyddar oss från ytterligare skada.

Lever du med ihållande smärta?